Enkele tips en opmerkingen voor het storten van beton in de zomer.


Er dient specifiek aandacht te worden gevestigd op het feit dat de uiteindelijke kwaliteit van het geplaatste beton zowel afhangt van de intrinsieke kwaliteit van het beton alsook van de juiste manier van het plaatsen, verdichten en nabehandelen van het verse beton. We verwijzen hiervoor naar norm NBN EN 13670:2009.Er dient specifiek 

Bij zomers weer denken we aan warm, maar vooral ook droog en winderig weer. Hoewel warmte voor een snellere sterkteontwikkeling van het beton zorgt, zijn droogte en winderigheid grote vijanden van vers beton. Met name een verhoogd risico op scheurvorming door sneller uitdroging.

 • Kortere verwerkingstijd:
  De chemische reactie tussen water en cement bij opstijven en uitharden verloopt sneller bij hogere temperaturen. Hierdoor is de verwerkingstijd opmerkelijk korter dan bij een lage temperatuur. Omdat de binding sneller optreedt, dient men op te letten dat de hechting tussen de verschillende lagen goed is en er geen stortnaden optreden in bv. betonwanden.
 • Geen extra water toevoegen!
  Voeg bij warme temperaturen geen extra water toe aan het beton! Hoewel het de verwerkingstijd verlengt, is dit zeer nadelig voor de kwaliteit en duurzaamheid van het beton. Ook maakt dit het beton enorm gevoelig voor krimpscheuren en vervalt tevens het Benor-kenmerk. Bereid de werf voldoende voor, pas het werkschema aan en zorg voor voldoende personen om het beton zo snel mogelijk te kunnen plaatsen. In plaats van water toe te voegen aan het beton, zorg dat er geen water kan verdwijnen uit het betonmengsel door afdoende voor- en nabehandeling. Plaats onder het beton een plastic folie om absorptie naar de laag eronder te vermijden. Kan dit niet wanneer bijvoorbeeld het beton dient te hechten aan de laag eronder (bv. welfsels), zorg dan dat de laag waarop het beton gestort wordt langdurig en efficiƫnt verzadigd wordt met water. Na het plaatsen van beton is het aan te raden om het beton af te dekken met plastic folie om verdamping van het water uit het mengsel te vermijden. Kan dit niet, maak dan gebruik van curing compound.
 • Plastische krimpscheuren:
  Bij hoge omgevingstemperaturen, droogte en wind zal anders het aanmaakwater snel uit het verse beton verdampen. Bij vloeren kan dit leiden tot willekeurige en brede scheuren nog voor het beton begint te binden. We spreken hier van plastische krimpscheuren die het gevolg zijn van volumevermindering door overmatige afname van aanmaakwater door de onderlaag of verdamping in de lucht. Wanneer er te veel water verdampt kan het cement in de bovenlaag niet meer hard worden waardoor er versnelde slijtage en stofvorming kan optreden.
 • Uitdrogingskrimp en thermische krimp:
  Naast plastische krimpscheuren kunnen zich nog andere krimpscheuren voordoen. Namelijk uitdrogingskrimp ten gevolge van verdere uitdroging van het jonge, reeds hard geworden beton. Denk bv. aan een te snelle ontkisting en te korting nabehandeling. Verder kunnen ook nog thermische krimpscheuren optreden tijden een te snelle afkoeling van het beton. Neem dus gepaste maatregelen om het beton zo veel mogelijk af te schermen van de omgeving.
 • Polieren?:
  Omdat poliervloeren in de periode tussen het storten en het polieren niet afdoende kunnen beschermd worden, moet er zeer aandachtig worden omgegaan met de omstandigheden waarin de vloer gestort zal worden. Zorg dat er zo weinig mogelijk wind over de vloer kan waaien en probeer de vloer te beschutten van direct zonlicht. Kies ervoor het beton te storten wanneer de weersomstandigheden zo optimaal mogelijk zijn. Houd er tenslotte nog rekening mee dat zaagsnedes in de zomer sneller dienen aangebracht te worden om willekeurige scheurvorming tegen te gaan.

Bron: H. Keulen Beton NV

Foto: FedBeton ::: de federatie met passie voor beton

Meest recente posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

IN DE KIJKER

Wilt u een beton project starten?

Neem contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

IN DE KIJKER

Wilt u beroep doen op onze (be)tonnen ervaring?

Neem contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.